Bestuurlijk bericht – ALV – Nieuwjaarsreceptie – Beste wensen 2022

Bestuurlijk bericht – ALV – Nieuwjaarsreceptie – Beste wensen 2022

Beste leden van Astrantia,

Wederom een bericht van bestuurs’ zijde; Aan het eind van wederom (/nog steeds) een bewogen jaar. Of beter gezegd; Minder bewogen, als we het letterlijk nemen. Aangezien de actie op en om onze velden, die we als sportvereniging toch het liefst op volle kracht zien, ook dit jaar nog steeds niet voluit ingezet mocht en kon worden. 

Geen volle competitie actie tot dusver, te weinig sportiviteit op de velden, te weinig gezelligheid in onze kantine. Geen volledige seizoensstart, geen ledenvergadering, geen nieuwjaarsreceptie. Wel creatief ingevulde trainingen, klusdagen met hulp van spelers/speelsters alsook ouders. En trainers, leiders, overige vrijwilligers, die nog steeds alles op alles zetten om onze club ook in deze tijden actief te houden.

Via deze weg willen wij als bestuur in elk geval bericht sturen dat wij deze situatie uiteraard ook enkel betreuren, maar dat wij TROTS zijn op hoe hier mee omgegaan wordt.
DANK aan onze vrijwilligers hiervoor, en uiteraard hopen ook wij van harte dat we ‘gauw weer richting betere tijden kunnen’ met z’n allen.

Mochten er van jullie zijde vragen/opmerkingen/… zijn, over wat dan ook, dan hopen wij dat jullie het ons laten weten. Ook mbt de Algemene Leden Vergadering. Net als vorig jaar zijn financiële stukken voorbereid en afgerond zoals normaliter ook voor de jaarlijkse (live) ALV gedaan wordt. Mocht iemand hier inzage in willen of vragen over hebben; Schroom dan niet contact op te nemen met onze penningmeester. 

Voor nu willen wij jullie allen vooral veel gezondheid en geluk voor het nieuwe jaar wensen.

Dat 2022 gauw weer meer sportieve alsook gezellige en gezamenlijke actie op en om onze velden mag gaan geven!

Jullie horen meer van ons zodra we landelijk ook weer meer gaan mogen. Uiteraard zijn wij zeer zeker van plan het eea we nu moeten missen, nog de verdiende aandacht te geven. Op gepaste wijze, met volledige aandacht van ons en voor jullie allen.

Dank en hopelijk tot snel weer.

Met vriendelijk groet,
Bestuur Astrantia SV

Norbert Kamps
Karin Tesser
Remus Hebing
Edward Troost
Sietse Jager
Ellie Janssen